» English
 

Vejledning til Ansøgning til Forårsudstillingen 2011

Hvem kan ansøge Forårsudstillingen 2011?

Forårsudstillingen optager værker af kunstnere uanset nationalitet og opholdsland. Ansøgere skal være fyldt 18 år. Enkeltpersoner såvel som grupper er velkomne til at ansøge.  

Hvad koster det?
Ansøgningsgebyret er 500 DKK, og det betales online som første trin i ansøgningsprocessen. Ansøgningen kan ikke gennemføres og godkendes med mindre betalingen er gennemført.
Der kan betales med følgende kort: Dankort, MasterCard,
Visa, Visa Electron. Du modtager en kvittering på mail.

Betaling
Din ansøgning er godkendt ved betaling og herefter kan du uploade dine bidrag og efterredigere indtil deadline den 16. januar 2011.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Ansøgningen foregår online mellem den 10.- 16. januar 2011 via Forårsudstillingens hjemmeside under punktet “online-ansøgning” .

Hvor mange arbejder må jeg ansøge med?
Du kan søge med op til 5 bidrag i kategorierne maleri, skulptur, installation, grafik, mixed media, arkitektur, design, foto, video, film, performance, animation, lydkunst, net.art, software art, visuel poesi (blandformer af tekst og billede).
Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af antagne værker.

Arbejderne må højst være 2 år gamle.

Hvad skal jeg indsende, når jeg ansøger?
Ansøgningen til Forårsudstillingen 2011 foregår online. Det betyder, at der ikke modtages fysiske værker til udvælgelse af præjuryen og bedømmelse af juryen. Du skal i stedet uploade dine bidrag digitalt via Forårsudstillingens hjemmeside under punktet “online-ansøgning”.

Tænk på at billederne af dine bidrag skal være af så god en kvalitet, at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter.

Accepterede digitale formater og data type:

  • .jpg. (fotografisk materiale) 72 dpi Max højde 1200 px, max bredde: 1920 px.
  • .gif (grafisk materiale og evt. animation) Max data størrelse:
  • .png (digital grafisk)
  • .swf (for animation og interaktion)
  • .mp4 - H.264 (for video og film) aspect ratio: 4:3, 16:9 (Max varighed 5 min)
  • .mp3 - 44 kHz (for lyd).
  • Online værker - Bidraget skal kunne afvikles på en almindelig moderne browser (Mozilla/Internet Explorer). Url indsættes i ansøgningen.
  • YouTube Video. Link til video indsættelse i ansøgningen.

 
HUSK: Lad ikke dine data størrelser være højere end nødvendigt er.
Vi efter-bearbejder / komprimerer ikke dine filer så tænk også på at det datamæssigt skal være rimeligt for juryen at hente ned og opleve.

For video og filmiske værker antaget til at blive vist på Kunsthal Charlottenborg, gælder det at de kan indleveres i højere opløsning til Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg fra 17. - 19. februar 2011.

Hvad sker der med mit ansøgningsmateriale efter jurybedømmelsen?
De uploadede filer der ikke kommer med på udstillingen, slettes fra Charlottenborg Fondens server, efter juryens arbejde er afsluttet.
De bidrag der accepteres af juryen vil forblive på Charlottenborg Fondens server til brug i online udstillingskatalog og formidlingsøjemed.

Tilladelse til visning
Når du indsender ansøgningen og billeder af dit/dine bidrag skal du give din tilladelse til at publicere dit/dine bidrag i online udstillingskataloget for Forårsudstillingen og at billedmateriale af dit/dine bidrag tilbydes pressen for publicering i forbindelse med mediedækningen af Forårsudstillingen 2011.

Hvornår og hvordan får jeg besked om, at jeg er kommet med eller ej?
Juryens afgørelse sendes ud som e-mail på den adresse du opgiver i din ansøgning.
Du får svar den1. - 2.. februar 2011.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for ophængning, opbygning og installering?
Nej, ikke hvis der er tale om mindre værker, men ansøgere der bliver optaget med større installationer har ansvaret for deres egne opbygninger.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for teknisk udstyr?
For antagne værker der behøver særligt udstyr som f.eks. film, video og computerkunst. er det kunstneren selv som står for det nødvendige udstyr.

Hvis jeg kommer med, skal jeg så selv stå for pakning og transport af mit/mine arbejder til Kunsthal Charlottenborg?
Ja, du skal selv stå for pakning og transport af dit/dine bidrag til Kunsthal Charlottenborg samt eventuel transportforsikring, ligesom for tilbagetransporten efter udstillingen er slut. Dine bidrag vil være forsikret i perioden, hvor de befinder sig på Kunsthal Charlottenborg.

Hvornår skal accepterede bidrag til Forårsudstillingen indleveres?
Dit/dine bidrag, såfremt de udvælges af juryen, skal indleveres til Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg fra 17. - 19. februar 2011.

Hvis nogen køber det jeg udstiller, hvordan foregår så betalingen?
Ved ethvert salg af værker på udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tager Charlottenborg Fonden 30% i provision.
Salgsprisen, som du opgiver på ansøgningsskemaet, skal derfor være inkluderet provisionen. Du vil først få betaling, når køber har betalt det fulde beløb.
Salgsprisen fastsættes så den er inkluderet alt, hvad køberen ser (dvs. rammer og lignende) også med hensyn til om værket findes i mere end et eksemplar eller ej, hvilket også er oplyst i ansøgningen.
Charlottenborg Fonden er uden ansvar overfor dig, hvis en køber springer fra.

Hvis jeg ønsker mere information eller hjælp til upload af min ansøgning, hvem kontakter jeg så?
Flere generelle oplysninger om Forårsudstillingen 2011 får du fra mandag – fredag kl. 11.00 – 17.00 på tel. +45 3311 1191
Se også www.forårsudstillingen.dk

Hotline til hjælp i forbindelse med ansøgningsproceduren i dagene 10. -16. januar 2011 er oprettet på telefon: +45 52 32 40 34
og e-mail: support@charlottenborg-fonden.dk

Gif-animation_500